Wielkość,
technologia
i jakość.

Te trzy hasla trafnie opisuja firme Kötterheinrich. Wielkosc, która unaocznia wolumen produkcji wynoszacy ponad 9 milionów hortensji rocznie. Nowoczesna technologia, która objawia sie obiektami szklarniowymi o powierzchni 40 000 metrów kwadratowych i chlodniami o kubaturze 40 000 metrów szesciennych.

Do tego dochodzi jakosc we wszystkim, co robimy –  poczawszy od know-how naszych 45 pracowników  poprzez najlepsze miejsca produkcji, a skonczywszy na naszym trzyhektarowym rezerwacie przyrody. Zawsze „naturalnie tylko to, co najlepsze“.