Jedna roślina,
wiele czynników

W hodowli okazałych i żywotnych hortensji ważną rolę odgrywa wiele czynników. Czynnik decydujący stanowią geny przekazywane roślinie w procesie uprawy. Aby oferować tylko najlepsze odmiany, firma Kötterheinrich jest członkiem stowarzyszenia Hydrangean Breeders Association (HBA), dzięki czemu ma w swoim asortymencie także odmiany innych hodowców. Do hodowli i pielęgnacji tych wyselekcjonowanych odmian niezbędne są idealne warunki miejscowe, umożliwiające zachowanie stałych standardów uprawowych. Ponadto kluczowe znaczenie ma profesjonalna obsługa hodowli przez wyspecjalizowanych pracowników.

Rezultat naszej świadomej i przemyślanej kultywacji najlepiej odzwierciedlają nasze produkty. Są one oferowane w trzech stadiach rozwoju – wszystkie przekonują swoją odpornością oraz stałą, homogeniczną jakością: